Vejledning

ELEVPERSPEKTIVER OG PÆDAGOGISK ANALYSE

Vejledning

Elevperspektiver og Pædagogisk Analyse (EPA) er et digitalt redskab, som lærere og pædagoger kan bruge fra mellemtrinnet i grundskolen og opefter. Redskabet anvendes med henblik på at skabe et grundlag for dialog med eleverne eller som grundlag for at analysere sin egen pædagogiske praksis. På basis af dialog med eleverne og den pædagogiske analyse får læreren eller pædagogen et konkret og datainformeret grundlag til at foretage eventuelle justeringer eller ændringer af den nuværende pædagogiske praksis. EPA består af i alt 30 spørgsmål, som den enkelte elev eller den samlede klasse besvarer på computer, tablet eller anden digital platform. Eleven besvarer spørgsmålene ved at placere en markør (en slider) på en linje mellem de to yderpoler ”slet ikke” og ”i høj grad”, hvilket giver dem mulighed for at besvare spørgsmålet endnu mere præcist, end hvis der udelukkende er et antal fastlagte svarbokse, der skal krydses af. De 30 spørgsmål er fordelt over nedenstående fem temaer:

 1. Det personlige
 2. Det sociale
 3. Det kognitive
 4. Det emotionelle
 5. Det faglige og det faglige læringsmiljø

Når eleverne har besvaret de 30 spørgsmål, kan læreren behandle besvarelserne på en nem og overskuelig måde. Læreren kan hurtigt få genereret en oversigt over de forskellige data fra elevernes besvarelser, ligesom der kan foretages en sammenligning mellem de forskellige besvarelser (se vejledningen).

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at de fem temaer hverken teoretisk eller i praksis er klart adskilte. De er indlejrede i hinanden og er i princippet uadskillelige.

Hvem henvender Elevperspektiver og Pædagogisk Analyse sig til?

EPA kan, som sagt, bruges af lærere og pædagoger fra mellemtrinnet i grundskolen og opefter. Det vil sige, at redskabet også kan anvendes af undervisere på eksempelvis gymnasier eller tekniske skoler. I arbejdet med de yngre elever bør læreren gennemgå nogle af de sværeste ord og begreber i fællesskab med klassen, inden eleverne går i gang med besvarelsen.

Hvad kan Elevperspektiver og Pædagogisk Analyse bruges til?

EPA er ikke en test – det er et bidrag til at skabe dialog på forskellige niveauer og til pædagogisk analyse. Lærerne og pædagogerne kan især bruge materialet til at få indblik i elevens perspektiv på, hvordan denne oplever og forstår væsentlige områder relateret til de fem ovenstående temaer, som alle er relevante i en skolesammenhæng. Læreren eller pædagogen kan bruge materialet til at føre dialoger med såvel den enkelte elev som den samlede klasse eller som led i skole-hjem-samarbejdet. Materialet kan desuden anvendes som led i de professionelles refleksion over, og analyse af, den pædagogiske praksis. Derudover vil skolelederen kunne bruge materialet til, i fællesskab med de professionelle, at reflektere over skolens samlede praksis.

Hvilke spørgsmål stilles?

På basis af Dwecks (2006) og Feustersteins (2010) teorier opstilles nedenstående konkrete udsagn:

Temaer Udsagn
Det personlige
 1. Jeg kan lære noget nyt.
 2. Jeg holder af at lære noget nyt.
 3. Jeg kan forandre mig.
 4. Jeg kender mine egne styrker.
 5. Jeg kender mine egne svagheder.
 6. Jeg kan lide mig selv, som jeg er.
Det sociale
 1. Jeg kan lide at lære noget nyt sammen med andre.
 2. Jeg lærer bedst sammen med andre.
 3. Jeg oplever at være værdsat i min klasse.
 4. Jeg bidrager med noget positivt til min klasse.
 5. Jeg har en god relation til mine lærere./li>
 6. Jeg kan leve mig ind i, hvordan andre har det.
Det kognitive
 1. Jeg kan få gode ideer.
 2. Jeg kan planlægge mit skolearbejde.
 3. Jeg er målrettet og arbejder hårdt på at opnå mine mål.
 4. Jeg lærer af at lave fejl.
 5. Jeg bruger kritik fra andre til at gøre mit skolearbejde bedre.
 6. Jeg kan sætte ord på mine tanker.
Det emotionelle
 1. Jeg er glad.
 2. Jeg kan tænke positivt i svære situationer.
 3. Jeg kan kontrollere mine følelser.
 4. Jeg gør en ekstra indsats ved modgang.
 5. Jeg kan sætte ord på mine følelser.
 6. Jeg er modig.
Det faglige og det faglige læringsmiljø
 1. Min skole er en god skole.
 2. Skoledagen er varieret.
 3. Jeg lærer noget i skolen.
 4. Jeg er interesseret i det, som vi lærer i skolen.
 5. Jeg er aktiv i timerne.
 6. Jeg kan finde ud af at løse opgaverne i skolen.

Sådan gør du

For at oprette en ny EPA-måling til din klasse skal du klikke på fanen Opret måling. Klik dernæst på knappen ”opret ny” i højre side.

Her kan du:

Tryk på ”OK”.

Nedenstående er et eksempel på udfyldelse:

Målingen er nu oprettet, og du kan se en liste over alle dine aktive målinger under fanen ”Opret måling”.

Når du klikker på ”Elever” ud for den enkelte måling, kan du se en liste over hele klassen. Du kan løbende se, hvilke elever der har besvaret målingen, og hvem der endnu ikke er påbegyndt. Se eksemplet her:

Hvis du klikker på målingens navn, kan du redigere i selve målingen og notefeltet. Du kan desuden sætte hak i feltet ”Gem i arkiv”, hvis du er helt færdig med at bruge målingen. Målingen og dataene vil så blive gemt under fanen ”Arkiv”, hvor du altid kan tilgå den.

Sådan gør dine elever

Dine elever kan nu se og basvare de målinger, der er knyttet til deres klasse. Når de logger på, vil de kunne vælge den enkelte måling fra en liste på deres forside.

Yderst i højre side kan eleven klikke ”Start” på en måling.

Eleven skal nu angive sine svar hele vejen ned igennem de farvede kategorier ved at trække i slideren (den lilla firkant på midten af linjen) til enten den ene eller den anden side. Det ser fra starten således ud:

OBS: Det er vigtigt, at der bliver angivet et svar ved alle punkterne, da systemet ellers ikke kan afslutte elevens besvarelse. Eleven skal derfor trække i slideren ved alle punkterne (alle 30 udsagn).

Når alle udsagn er besvaret af eleven, klikker han/hun på ”Afslut” i bunden. Nedenstående skærmbillede viser sig på elevens skærm, der nu kan vende tilbage til forsiden:

Sådan genererer du statistik

Når (nogle af) dine elever har besvaret målingen, kan du generere statistik over de forskellige besvarelser. Du klikker på fanen ”Statistik”. I venstre side er der en liste over dine målinger. Du klikker på en eller flere af disse målinger, der så bliver ført over til spalten i højre side (”valgte målinger til statistik”). Du klikker herefter på ”Generer pdf” øverst i højre side.

Der åbner sig nu en PDF-fil med en række statistiske visualiseringer af dataene over elevernes besvarelser. Der er desuden et notefelt til dig.

Alt efter hvor mange målinger du har valgt at sammenligne, kan du nu se udviklingen i elevernes besvarelser. Du kan printe PDF’en og anvende denne som grundlag for din videre dialog med eleverne (eller forældrene).