Om Dafolo Tools

HVAD ER DAFOLO TOOLS?

  •  

Altid 30 dages gratis prøveperiode

Adgang til alle produkter via UNI•login

Høj faglig og pædagogisk ekspertise

Digital læring og undervisning i dybden

Dafolo Tools er en serie af digitale redskaber, der har et ultimativt mål om at fremme læring. Redskaberne i Dafolo Tools gør det nemmere at arbejde databaseret med parametre som læringskultur, læringsprogression og vurdering.

It skal give mening i forhold til den traditionelle undervisning – ellers er der ingen grund til at arbejde digitalt. It skal være et valg og en metode blandt mange tilgængelige metoder. Redskaberne i Dafolo Tools giver således muligheder, som papir og pen ikke giver. Blandt andet er statiske beregninger, der synliggør læring, centralt i flere af redskaberne.

Feedback, som ifølge professor John Hattie har høj effekt i forhold til elevernes læring, er medtænkt i redskaberne, hvor det giver mening, da målet er, at eleverne altid skal kunne svare på disse tre spørgsmål i en læringssituation:

  • Hvor skal jeg hen?
  • Hvor er jeg nu?
  • Hvad er mit næste skridt?

Redskaberne i Dafolo Tools er skabt af professionelle aktører og forskere inden for undervisning og læring, da vi anser det som helt centralt, at vores redskaber er skabt både med udgangspunkt i viden om læring og med viden om mulighederne inden for it.