Forside

DAFOLO RUBRICS

Produktdata

Fag: Dansk
Målgruppe: 1.-9. klassetrin
Fagkonsulent: Lise Vogt

Lise er konsulent i dansk og Fælles Mål og tidligere lærer. Hun er medlem af mastergruppen for forenkling af Fælles Mål og var formand for skrivegruppen i dansk.

Loginform og licens: Produktet tilgås med unilogin og kan købes som klasselicens eller skolelicens for et år ad gangen. Læs mere her.

Version: 1.0
Produktet er under løbende udvikling. Forslag kan mailes til forlag@dafolo.dk


Et moderne redskab til god vurderingspraksis

Dafolo Rubrics er et digitalt redskab, der med afsæt i tanken om en god vurderingspraksis støtter lærerens inddragelse af forenklede Fælles Mål i planlægning af undervisningen og den løbende, fremadrettede vurdering af den enkelte elev.Tydelige læringsmål og progression

Dafolo Rubrics kan hjælpe lærere med at forbedre deres vurderingspraksis ved at tydeliggøre hver enkelt elevs – eller klassens – læringsmål og progression for en lektion, et forløb eller hele skoleåret. Med tydelige tegn på læring på fire forskellige niveauer er det hensigten, at eleverne skal blive i stand til at kunne reflektere over egen læring og svare på John Hatties tre feedbackspørgsmål:

  • Hvor skal jeg hen?
  • Hvor er jeg nu?
  • Hvad er mit næste skridt?


Hvad kan du med Dafolo Rubrics?

I Dafolo Rubrics er faserne for hvert videns- og færdighedsmål i de forenklede Fælles Mål for dansk til 1.-9. klasse sammenskrevet til tegn på læring på fire niveauer af fagkonsulent Lise Vogt. Disse kan læreren anvende som de er, eller læreren kan kopiere dem og tilrette dem til særlige læringsmål og forløb. Dafolo Rubrics kan også anvendes som tom skabelon, hvor læreren kan plotte egne mål og tegn på læring ind. Målene kan tildeles klassen som helhed, hvor differentieringen sker på de enkelte niveauer med tegn på læring, eller de kan tildeles hver enkelt elev som individuelle mål. Som lærer kan man desuden vælge, om eleverne skal kunne redigere i en given rubric eller ej.