Læringsskala og Trivselsskala

LÆRINGSSKALA

Produktdata

Fag: Alle
Målgruppe: Børn og unge i skolealderen
Redskaberne er udviklet af: Poul Nissen

Poul Nissen er læreruddannet, cand.pæd.psych., dr.phil., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi og psykoterapi samt privatpraktiserende psykolog. Han har gennem de seneste år arbejdet med effektforskning i forbindelse med specialundervisning, højtbegavede børn, børn på behandlingshjem og unge kriminelle.

Loginform og licens: Produktet tilgås med unilogin og kan købes som klasselicens eller skolelicens for et år ad gangen.
Læs mere her. Du har mulighed for at prøve produktet gratis og uforpligtende i 30 dage. Send en mail til forlag@dafolo.dk med skolens navn og institutionsnummer.

Et forskningsforankret redskab til måling af elevers læring og trivsel

Læringsskala og Trivselsskala er et digitalt redskab, der dels kan måle, om eleverne lærer noget, dels om de trives. På den vis får læreren et evidensinformeret afsæt for at arbejde med læring og trivsel. De to skalaer, som redskabet består af, kan anvendes til børn og unge i skolealderen. Det er let at komme i gang med at bruge redskabet, og det tager kun ganske få minutter at foretage en måling.


Om Læringsskala og Trivselsskala

Formålet med Læringsskala og Trivselsskala er at skabe et datagrundlag for tilrettelæggelse af en undervisning/pædagogik, hvor alle børn lærer noget og trives og ikke kun nogle børn.

Læringsskala er udviklet med henblik på at måle, om eleverne lærer noget i skolen. Blandt andre er John Hattie ud fra analyser af en række undersøgelser nået frem til, at en af de mest betydningsfulde enkeltfaktorer til fremme af skolepræstationer er feedback. Ikke så meget feedback fra læreren til eleven, men snarere feedback fra eleven til læreren, hvor læreren modtager feedback fra elevens perspektiv i forbindelse med undervisningen. En sådan feedback får læreren med Læringsskalaen.

Trivselsskala måler, hvor godt børn og unge har det, og om de trives. Trivsel er ikke blot fravær af negative faktorer, men et udtryk for i hvor høj grad der er "energi" til udvikling i form af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved at være til. Graden af trivsel er således et udtryk for, i hvor høj grad det enkelte individ vurderer sin generelle livskvalitet på en favorabel måde.

Hvordan virker Læringsskala og Trivselsskala?

Som lærer har man adgang til at oprette nye målinger, ligesom man har adgang til statistik for hele klassen, hvor målinger blandt andet kan sammenlignes, og effektstørrelser udregnes. Som elev har man adgang til at foretage de målinger, ens lærer har oprettet.

  • Læreren logger ind og opretter en ny måling for enten læring eller trivsel for en given klasse.
  • Eleverne logger ind og markerer på en slider, hvor godt de forskellige udtryk passer på dem.
  • Målingerne gemmes på lærerens side, så snart eleverne har afsluttet en måling, og læreren kan se data for hele sin klasse og sammenligne målinger.