FORSIDE

ELEVPERSPEKTIVER OG PÆDAGOGISK ANALYSE

Produktdata

Fag: Alle
Målgruppe: Børn og unge i skolealderen
Redskaberne er udviklet af:

Micki Sonne Kaa Sunesen

Loginform og licens: Produktet tilgås med unilogin og kan købes som skolelicens for et år ad gangen.

ELEVPERSPEKTIVER OG PÆDAGOGISK ANALYSE

Elevperspektiver og Pædagogisk Analyse (EPA) er et digitalt mindset-redskab, som bl.a. baserer sig på Carol Dwecks og Reuven Feuersteins forskning. Det kan bruges af lærere og pædagoger fra mellemtrinnet og opefter. Redskabet anvendes med henblik på at skabe et grundlag for dialog med eleverne eller som grundlag for at analysere sin egen pædagogiske praksis. På basis af dialog med eleverne og den pædagogiske analyse får læreren eller pædagogen et konkret og datainformeret grundlag til at foretage eventuelle justeringer eller ændringer af den nuværende pædagogiske praksis.