FORSIDE

DIALOGSPIN

Produktdata

Fag: Alle
Målgruppe: Skoleledere, afdelingsledere og lærere
Redskaberne er udviklet af: Claus Langergaard

Claus Langergaard er uddannet pædagog og lærer og har arbejdet som sådan i 25 år. Siden har han arbejdet som læringskonsulent for Undervisningsministeriet i forbindelse med skolereformen, og i dag er han konsulent i Skanderborg Kommunes Børn & Unge-afdeling med ansvar for projekter på grundskoleområdet.

Loginform og licens: Produktet tilgås med unilogin og kan købes som skolelicens for et år ad gangen her.

DIALOGSPIN – ET DIGITALT OBSERVATIONSREDSKAB

DialogSpin er et digitalt redskab, der kan støtte og kvalificere observation af undervisningen. DialogSpin danner et overskueligt billede af observationen og kan på den måde være udgangspunkt for en reflekterende samtale mellem lærer og observatør. Redskabet er let at gå til, og det er den enkelte observatør, der afgør, hvor lang tid observationen skal stå på.

Formålet med DialogSpin er at skabe et udgangspunkt for en reflekterende samtale, som ikke beror på observatørens egne forestillinger om, hvad god undervisning er.

Om DialogSpin

DialogSpin er udviklet for at kvalificere og fokusere observatørens opmærksomhed på det, vi fra forskningens side ved er væsentligt i forhold til at bedrive god undervisning og klasseledelse.

DialogSpin fokuserer observationen på syv udvalgte områder:

  • Der er synlige mål og tegn på læring, og de anvendes kontinuerligt af eleverne
  • Der er en god atmosfære i klassen, hvor fejl ses som en anledning til læring
  • Sikring af elevernes aktive medvirken
  • Tilpasning til de enkelte elevers forudsætninger
  • Feedback
  • Undervisningsledelse
  • Ro

Du får et grafisk overblik over alle syv observationspunkter på en skala fra 0-5. Observationen er et her og nu-billede af den observerede undervisning. Den er dermed ikke et udtryk for ”sandheden”, men et kvalificeret udgangspunkt for den gode reflekterende samtale.

Som lærer har man altid adgang til de observationer, der er foretaget i ens klasse. Det vil sige, at man umiddelbart efter observationen kan gå ind og se, hvad observatøren registrerede under observationen. Man kan desuden generere en overskuelig statistik ud fra seneste tre observationer.